Một ngày nọ, Shinji, một người bạn do con trai anh ấy mang đến. Mẹ tôi, Lily, rất thích tính cách trung thực và ăn uống dễ chịu của anh ấy, và đối xử với anh ấy theo nhiều cách khác nhau. Lily nhìn thấy một cái nhìn thoáng qua vào ngực cô ấy và cám dỗ cô ấy. Tuy nhiên, Shinji của sự vô song vẫn không suy giảm cho dù anh ta xuất tinh bao nhiêu lần, và tiếp tục giao cấu cô với Gamshala, và Lily, người không thể chịu được sự giao cấu vô song của người bạn vô tận của con trai mình.

Người mẹ kế trẻ cùng cám dỗ của bạn con trai khoai to

Người mẹ kế trẻ cùng cám dỗ của bạn con trai khoai to